Werkwijze & Detachering

Ambiecon Consultants b.v. heeft kennis van de geldende procedures bij de overheid met betrekking tot richtlijnen en werkinstructies. Hierdoor kan er op een juiste wijze invulling gegeven worden aan de gevraagde dienstverlening. Tevens wordt hierbij ook de kennis van inhoudelijke aspecten zeer op prijs gesteld door de klanten. Door de open communicatie en de korte lijnen komt dit het traject alleen maar ten goede.

Daar wij niet alleen adviseren maar ook de inhoudelijke offerteaanvragen c.q. bestekken schrijven kunnen wij op vele gebieden van het project adviseren. Niet alleen inkooptechnisch maar ook technisch inhoudelijk ten aanzien van de context van het betreffende project. Gezien de reactie van onze opdrachtgevers mogen wij stellen dat wij uniek zijn met deze wijze van aanpak. De ervaring leert dat voor deze wijze van werken het wel noodzakelijk is dat wij direct aan de start van een aanbestedingstraject betrokken worden bij het project. Niets is zo vervelend om te constateren dat het geschreven projectplan op inhoudelijke punten niet voldoet aan de richtlijnen of dat deze consequenties kunnen hebben met de interne organisatie. Hierdoor is directe aansturing op het projectplan door Ambiecon voor een Europese aanbesteding noodzakelijk, om later niet te worden geconfronteerd met problemen.

Door de inzet en in vele gevallen het optreden als projectleider voor aanbestedings trajecten zijn wij gewend en staan wij er ook voor om opgedane kennis en ervaring te delen met onze opdrachtgever. Ook de overdracht van alle tot de aanbesteding opgestelde stukken zullen worden overgedragen aan de opdrachtgever om zijn dossier compleet te maken.

 

Detachering

Op basis van een detacheringsovereenkomst kunnen de gevraagde projecten in-house bij u worden uitgevoerd. Het voordeel hiervan is een één op één projectmatige slag alsmede directe kennis overdracht.

Ook door ziekte of verlaten van de dienst kan het noodzakelijk zijn om een tijdelijke kracht in te zetten. Hierbij heeft u behoefte aan personeel dat snel inzet baar is met de juiste bagage. Daar Ambiecon Consultants een groot netwerk aan inkoopadviseurs en aanbestedingsdeskundigheid kent weten wij als geen ander de juiste inkopers te vinden.

 

De detachering geschiedt hoofdzakelijk met freelanceprofessionals welke zich hebben toegelegd op inkoop. De vraag naar specialisten vloeit voornamelijk voort uit het feit dat men benodigde specialisatie niet in eigen huis heeft of men niet direct een dienstverband kan bieden. Ambiecon Consultants maakt het mogelijk deze specialisten tijdelijk in te huren. De tarieven worden voor aanvang met u besproken alsmede de overige voorwaarden waaronder de opdracht wordt uitgevoerd.