Activiteiten

Kernactiviteiten:

 • Uitvoeren, adviseren en begeleiden van (complexe) Europese aanbesteding projecten en (complexe) inkoop vraagstukken en strategieën voor de publieke sector.
 • Interim- en projectmanagement.
 • Uitvoeren en schrijven van het noodzakelijke aanbestedingsbeleid.
 • Adviseren op het gebied van organisatie en inrichting van de inkoopfunctie.
 • Opstellen van (raam-, mantel-) overeenkomsten t.b.v. dienstverlening, leveringen alsmede concessieovereenkomsten.
 • Detachering van inkoopprofessionals.

 

Nevenactiviteiten:

 • Uitvoeren en ontwikkeling van inkoopbeleidsplannen
 • Opstellen van algemene voorwaarden
 • Opleiding en training op het gebied van Europees aanbesteden

 

Opdrachtgevers en de markt:

 • De werkzaamheden vinden plaats in de publieke- en non-profit sector.
 • Ministeries en hun agentschappen, gemeenten, provincies en waterschappen
 • Instellingen binnen de gezondheidszorg
 • Instellingen binnen het onderwijs
 • Publiekrechterlijke instellingen
 • Inhuur door Inkoop en adviesbureaus