Inkoopadvies

Inkoopkosten vormen een aanzienlijk deel van de omzet en zijn daarmee een belangrijk financieel aandachtsgebied. Vaak kan ook de inkoop een strategische bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Besparingen betreffen niet alleen producten en dienstverlening maar richten zich ook op interne kosten. Om een voorbeeld te noemen hebben dienstverlenings inkooptrajecten een directe link met interne kostenreductie.

Als voorbeeld noem ik graag dat bij het afsluiten van een SLA, DAP en DFA voor de ICT sector dit direct betrekking heeft op het eigen beheer en de kostenstructuur. Door het goed inregelen van de verschillende uitvoeringen van het contract alsmede de kpi's is een kostenreductie zeker te realiseren. Door ook verrekenmodellen goed op te stellen en toe te passen komt men niet voor verrassingen te staan bij de uitvoer. 

De inschakeling van inkoopadvies door Ambiecon Consultants bestaat hoofdzakelijk uit het opstellen van een plan van aanpak met betrekking tot de te nemen inkoopstappen, het opstellen van het beschrijvend document alsmede een advies met betrekking tot de te nemen Europese procedure.

Inkoopondersteuning

Ambiecon Consultants BV levert inkoopondersteuning op het volgende gebied:

  • Review van reeds opgestelde aanbesteding documenten
  • Review op opgestelde raam, mantel en koop contracten
  • merk- en leveranciersselectie
  • voert leveranciers onderhandelingen
  • opstellen van algemene inkoopvoorwaarden
  • opstellen van specifieke (raam)overeenkomsten op het gebied van dienstverlening en leveringen

Ook bieden wij onze klanten een vraagbaak met betrekking tot Europese aanbestedingen. Door de complexiteit van het aanbesteden alsmede de eisen en wensen welke door interne materie deskundigen gesteld worden, wordt deze getoetst aan de geldende richtlijnen. Tevens is door ons als activiteit opgenomen het reviewen van bestekken c.q. offerteaanvragen met betrekking tot de Europese aanbesteding. Het is hierbij zeker aan te raden bij het zelf uitvoeren van een aanbestedingstraject deze door een externe partij te toetsen aan de richtlijnen en de inhoudelijk vraagstelling. Hierdoor komen aandachtspunten of gevaren snel aan het licht.

Voor in-house (op basis van detachering) inkoopondersteuning werken wij nauw samen met een aantal gerenommeerde inkoop adviesbureaus. Ook hebben wij een aantal freelance inkoopprofessionals beschikbaar welke op afroep voor kortere of langere tijd inzet baar zijn.